Personvern

Personvernerklæring for Lene og Helene Fotostudio

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Lene og Helene Fotostudio samler inn, bruker, beskytter og deler personopplysninger som vi samler inn fra våre kunder og brukere av vår nettside.

Samling av personopplysninger Vi samler inn personopplysninger fra deg når du bruker vår nettside, kontakter oss via e-post eller telefon eller bestiller fototjenester fra oss. De personopplysningene vi samler inn kan inkludere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, faktureringsinformasjon, fotografier og annen informasjon som er relevant for fotograferingstjenester.

Bruk av personopplysninger Vi bruker personopplysningene vi samler inn for å levere fotograferingstjenester til deg, administrere dine bestillinger og betalinger, kommunisere med deg om dine bestillinger eller forespørsler, og for å gi deg informasjon om våre tjenester.

Vi kan også bruke personopplysningene dine for å forbedre våre tjenester, tilpasse innholdet på vår nettside og for å analysere brukeratferd og trender på vår nettside.

Deling av personopplysninger Vi vil ikke selge, leie ut eller på annen måte dele dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre dette er nødvendig for å levere tjenestene du har bedt om, eller hvis det kreves av loven.

Vi kan imidlertid dele dine personopplysninger med våre tjenesteleverandører som behandler dataene på våre vegne, inkludert betalingsprosessorer, tekniske leverandører, og markedsføringsplattformer.

Lagring av personopplysninger Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene du har bedt om, eller så lenge det kreves av loven. Vi kan også lagre dine personopplysninger for å kunne gi deg informasjon om våre tjenester og tilbud.

Dine rettigheter Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg, samt å be om at de blir rettet eller slettet. Du kan også protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, og kreve begrensning av behandlingen.

Kontakt oss Hvis du har spørsmål eller kommentarer om vår personvernerklæring, kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: [E-postadresse].

Endringer i personvernerklæringen Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen, og vil legge ut en oppdatert versjon på vår nettside. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom personvernerklæringen jevnlig for å holde deg oppdatert om endringer.

Denne personvernerklæringen gjelder for Lene & Helene Foto sine nettsteder. Vi er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.leneoghelenefoto.no

Personopplysninger som behandles

https://www.high-endrolex.com/26

Vi samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes

E-postadresse

Fornavn og etternavn

Firmanavn

Telefonnummer

Hvordan informasjon innhentes?

Lene & Helene Foto samler inn opplysninger gjennom kontaktskjema dere fyller ut på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Formålet med informasjonen som innhentes er å kunne kommunisere og å få  relevant informasjon for tjenesten.

Vi oppretter kundeprofiler i vårt system på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Bilder fra fotografering publiseres kun på nettsiden vår/sosiale medier dersom vi har fått samtykke av dere til dette i forkant/etterkant av fotograferingen.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon som innhentet gjennom skjema på www.leneoghelenefoto.no lagres på våre servere og hos vår programvareleverandør: workflow.

Kontaktsporing

Lene & Helene Foto er pålagt å medvirke til helsemyndigheter smittevernarbeid, ved å dele oversikt over timer/kunder, samt kontaktinformasjon til kunder og ansatte to uker tilbake i tid om dette skulle være nødvendig.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte post@leneoghelenefoto.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Lene & Helene Foto kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Lene & Helene Foto.

Samtykke

Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev, bruk av kontaktskjema eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Lene&Helene Foto ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *